LV RU
MĀCĪBU PROGRAMMAS GĀZES IEKĀRTU APKALPOJOŠĀ PERSONĀLA APMĀCĪBU PROGRAMMAS DARBA AIZSARDZĪBAS APMĀCĪBAS UGUNSDROŠĪBA Pārtikas ražošana ELEKTRODROŠĪBAS GRUPU PIEŠĶIRŠANA Darbs augstumā Augstkāpēja darbs Celtņi PACĒLĀJI Iekrāvēji Mežizstrāde un kokapstrāde Atbildīgie speciālisti Atbildīgais speciālists par kravu drošu pārvietošanu un celtņu ekspluatāciju Atbildīgais speciālists par sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas tehnisko stāvokli, tās pareizu lietošanu un tehnisko apkopi Atbildīgais speciālists par degvielas uzpildes stacijas uzturēšanas un apkalpošanas prasību ievērošanu Atbildīgais speciālists par bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāra tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu, apkopi, remontu un rekonstrukciju Atbildīgais speciālists par publisko atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību Atbildīgais speciālists par sastatnēm Atbildīgais speciālists par maģistrālā cauruļvada tehnisko stāvokli, drošu lietošanu, tehnisko apkopi un uzraudzību Atbildīgais speciālists par spiedieniekārtu kompleksa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi Atbildīgais speciālists par katliekārtas tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi Atbildīgais speciālists par cilvēku pārvietošanai paredzētā eskalatora un konveijera tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi Atbildīgais speciālists par trošu ceļa iekārtas tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi Atbildīgais speciālists par kravas celtņu tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzība DARBS AR AZBESTU DEGVIELAS UZPILDES STACIJAS TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU OPERATORS Spiediena iekārtas Darbs ar katliekārtām Lifta operators Tauvošana
Sazināties ar mums:
Mācību centrs Personāls
67885160; 28389260
+371 67885161
info@mcpersonals.lv
Lubānas iela 150b, Rīga, LV-1021, Latvija
persc