LV RU
Apmācības_ru Tauvošana (ru) Lifta operators (ru) Darbs ar katliekārtām (ru) Spiediena iekārtas (ru) Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas operators (autogāze) (ru) DEGVIELAS UZPILDES STACIJAS TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU OPERATORS (ru) DARBS AR AZBESTU (ru) Atbildīgie speciālisti (ru) Atbildīgais speciālists par kravas celtņu tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzība (ru) Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi (ru) Atbildīgais speciālists par trošu ceļa iekārtas tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi (ru) ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKU PĀRVIETOŠANAI PAREDZĒTĀ ESKALATORA UN KONVEIJERA TEHNISKO STĀVOKLI, TĀ DROŠU LIETOŠANU UN APKOPI (ru) ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KATLIEKĀRTAS TEHNISKO STĀVOKLI, TĀS DROŠU LIETOŠANU UN APKOPI (ru) ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SPIEDIENIEKĀRTU KOMPLEKSA TEHNISKO STĀVOKLI, TĀ DROŠU LIETOŠANU UN APKOPI (ru) ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR MAĢISTRĀLĀ CAURUĻVADA TEHNISKO STĀVOKLI, DROŠU LIETOŠANU, TEHNISKO APKOPI UN UZRAUDZĪBU (ru) Atbildīgais speciālists par sastatnēm (ru) ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR PUBLISKO ATRAKCIJU IEKĀRTAS TEHNISKĀ STĀVOKĻA UN PAREIZAS EKSPLUATĀCIJAS UZRAUDZĪBU (ru) ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR BĪSTAMU VIELU UZGLABĀŠANAS REZERVUĀRA TEHNISKO STĀVOKLI, TĀ DROŠU LIETOŠANU, APKOPI, REMONTU UN REKONSTRUKCIJU (ru) ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR DEGVIELAS UZPILDES STACIJAS UZTURĒŠANAS UN APKALPOŠANAS PRASĪBU IEVĒROŠANU (ru) ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SAŠĶIDRINĀTĀS NAFTAS GĀZES BALONU UZPILDES STACIJAS TEHNISKO STĀVOKLI, TĀS PAREIZU LIETOŠANU UN TEHNISKO APKOPI (ru) Mežizstrāde un kokapstrāde (ru) Iekrāvēji (ru) PACĒLĀJI (ru) Celtņi (ru) Augstkāpēja darbs (ru) Darbs augstumā (ru) ELEKTRODROŠĪBAS GRUPU PIEŠĶIRŠANA. (ru) Darba aizsardzības apmācības_ru Darba aizsardzība - pamatlīmenis -60 stundas (ru) Ugunsdrošība (ru) Personas datu aizsardzības speciālists (ru)
Связаться с нами
Mācību centrs Personāls
+371 67885160
+371 67885161
info@mcpersonals.lv
Lubānas 150b, Rīga, LV-1021, Latvija
persc